Cordiaal


De werkgroep heeft als doel bij te dragen aan professionalisering en deskundigheids bevordering van verpleegkundigen die werkzaam zijn op het gebied van hart en vaatziekten. In Cordiaal verschijnen artikelen vanuit het werkveld, (wetenschappelijke) achtergrondinformatie omtrent de hart- en vaatzorg en nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg.

Hiernaast biedt Cordiaal ook ruimte voor verenigingsnieuws, werkgroep activiteiten en brengt congressen en scholingsaanbod onder de aandacht van haar leden, waaronder het jaarlijkse CarVasZ congres dat door de NVHVV wordt georganiseerd en de CNE’s.

De werkgroep bestaat uit een redactie en een redactieraad. De redactie is operationeel verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitgave van Cordiaal. De redactieraad dient als klankbordgroep voor de redactie om de kwaliteit en uitgangspunten te bewaken, denkt mee over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor Cordiaal en houdt in de gaten of de werkgroep activiteiten voldoende aandacht krijgen binnen Cordiaal. De redactieraadleden dragen ook zelf ideeën en auteurs aan voor artikelen of kunnen door gebruik te maken van hun netwerk de redactie hierbij ondersteunen. 

Oplage

Er worden jaarlijks vijf uitgaven gerealiseerd in een oplage van 1800 exemplaren en een extra oplage van 400 stuks in oktober voor het CarVasZ congres. NVHVV-leden ontvangen Cordiaal als onderdeel van hun lidmaatschap van de Vereniging. Verder is het mogelijk om Cordiaal digitaal te bekijken op een afgeschermd deel van de website van de NVHVV. Oudere uitgaven zijn openbaar.

Bijeenkomsten

De redactie vergadert 6 x per jaar, zowel telefonisch als op locatie (Utrecht) waarvan 3 x per jaar met de redactieraad. De redactieraad sluit aan bij de vergaderingen op locatie om zo vaker met elkaar van gedachten te wisselen en het aanbod van artikelen te vergroten. De voorzitter vertegenwoordigt de werkgroep in het bestuur van de NVHVV. Er zijn 4 bestuursvergaderingen per jaar. 

Contact

Voor vragen met betrekking tot de Cordiaal kunt u zich wenden tot de hoofdredacteur via email: cordiaalredactie@gmail.com.