Wij zoeken een nieuw werkgroeplid, klik hier voor de vacature.Expertgroep Verpleegkundig Specialisten


In 2013 heeft een aantal verpleegkundig specialisten (VS), allen werkzaam binnen de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten, het initiatief genomen om een expertgroep te vormen.

Missie

De expertgroep verpleegkundig specialisten wil een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van verpleegkundig specialisten werkzaam op cardiovasculair gebied.

Doel

Het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening aan hart- en vaatpatiënten door middel van het aanbieden van scholing, gericht op de voor cardiovasculair verpleegkundig specialisten vastgestelde competenties. Tevens promoot de expertgroep het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundig specialisten.

Activiteiten

  • Het organiseren van Continuing Nursing Education (CNE) voor de cardiovasculair VS
  • Het promoten van wetenschappelijk onderzoek
  • Het aanleveren van artikelen en verslagen voor Cordiaal
  • Het leveren van een bijdrage aan de congrescommissie, door het ontwikkelen van competentiegerichte na-en bijscholing voor de VS tijdens CarVasZ
  • Samenwerking met het netwerk cardio-thoracaal VS
  • Samenwerking met de kamer van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Samenwerking met de V&VN, afdeling Verpleegkundig Specialisten
     

Bijeenkomsten
Het streven is 5 keer per jaar te vergaderen. Daarnaast is er regelmatig emailcontact en wordt er gecommuniceerd middels een groepsapp. Alle congressen en gezamenlijke bijeenkomsten worden benut om vergaderingen te beleggen. 

Leden

Marja Nierop Voorzitter / LinkedIn VS Cardiogenetica, Erasmus MC, Rotterdam
Sylvia Oostveen Secretaris / LinkedIn VS Vasculaire zorg, Diaconessenhuis, Meppel
Stan Kolman Penningmeester / Website VS Vasculaire zorg, Diakonessenhuis, Utrecht        
Corry de Jong

Voorzitter a.i.,
Congrescommissie

VS Cardiologie, OLVG, Amsterdam
Willianne van der Poel Cordiaal

VS Hartrevalidatie Polifysiek Cardiovitaal, Amsterdam
Docent verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam

   
Alle expertleden zijn lid van NVHVV, CCNAP en V&VN afdeling VS.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met Corry de Jong, voorzitter a.i.: c.dejong@olvg.nl.