Hartfalen


 

Hartfalen is een ernstig en complex syndroom, waarbij de kwaliteit van leven van patiënten sterk kan verminderen. Daarnaast hebben patiënten met hartfalen vaak andere cardiale pathologie die behandeld of gemonitord moet worden (bijv. kleplijden, ischemisch coronairlijden) en/of comoborditeiten (bijv. hypertensie, COPD, diabetes, nierfunctiestoornissen, cognitieve stoornissen).

Binnen de hartfalenzorg in Nederland zijn er veel ontwikkelingen gaande zowel op organisatorisch als wetenschappelijk gebied. Op organisatorisch gebied loopt bijvoorbeeld het Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) Connect hartfalen project. Het project heeft als doel het optimaliseren van de transmurale hartfalenzorg in Nederland (www.nvvcconnect.nl/hartfalen).

Missie

Deskundigheidsbevordering voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten die patiënten met hartfalen behandelen, begeleiden, coachen en/of verplegen. Hierbij worden de nieuwste inzichten, richtlijnen en vakinhoudelijke informatie gericht op hartfalen en gerelateerde onderwerpen aangereikt. 

Doel

 • De werkgroep wil een netwerk en informatiepunt zijn voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met het aandachtsgebied hartfalen;
 • Het bevorderen van de deskundigheid van (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hartfalen;
 • Signaleren van recente ontwikkelingen en (verpleegkundige) innovaties op het gebied van hartfalen en hierop anticiperen;
 • Professionalisering van de beroepsgroep door middel van het organiseren van educatie.
   

Activiteiten

 • De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden;
 • De werkgroep vergadert 5 keer per jaar;
 • De werkgroep profileert zich in Nederland onder andere:
  • Door participatie in CarVasZ,
  • Meedenken in het programma van de Nationale Hartfalendag (georganiseerd door NVVC)
  • Het met andere NVHVV werkgroepen organiseren van een Continuing Nursing Education (CNE) op het gebied van hartfalen
  • Het schrijven van artikelen in Cordiaal;
  • Participeren in het herzien of ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van hartfalen
  • Participatie in het NVVC Connect hartfalen project
 • De werkgroep participeert in de redactieraad van Cordiaal
 • De werkgroep onderhoudt de webpagina van de werkgroep hartfalen op de NVHVV-website
 • De werkgroep onderhoudt contact met patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep, diagnosegroep hartfalen, cardiomyopathie en hartkleppen (HCH)
   

Leden

Maaike Brons                               

Voorzitter
Contactpersoon diagnosegroep HCH
Contactpersoon European Specialist Nurses Organisations (ESNO)

Telebegeleiding bij hartfalen
Website

Verplegingswetenschapper zorglijn cardiologie Universitair Medisch Centrum Utrecht

Marlies Niesing

Secretaris
Nationale Hartfalendag                                                                                   

Verpleegkundig specialist hartfalen 
Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp

Dian Pruijsers

Penningmeester
CNE

Verpleegkundig specialist cardiologie
Deventer Ziekenhuis, Deventer

Marjan Aertsen

Congressen
NVVC Connect hartfalen

Verpleegkundig specialist hartfalen
Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

Chantal de Bakker

Congressen
Mechanical Circulatory Support/Left
Ventricular Assist Device (LVAD)

Verpleegkundig specialist LVAD
Erasmus MC Rotterdam

Ingrid Hogewerf

Klankbord

Hartfalenverpleegkundige
Thuiszorg Icare, Flevoland

Tonny Jongen

Cordiaal
Klinische lessen palliatieve zorg

Hartfalenverpleegkundige
Laurens thuiszorg, Rotterdam

Caroline Wulffraat

Cordiaal
Klinische lessen palliatieve zorg

Verpleegkundig specialist cardiologie
IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature werkgroepleden

Ben jij een verpleegkundige op een verpleegafdeling, hartbewaking of in de thuiszorg? Heb je affiniteit met patiënten met hartfalen? Wil jij je bezighouden met landelijke ontwikkelingen op het gebied van hartfalen? Dan is lidmaatschap van de werkgroep hartfalen iets voor jou!

De werkgroep hartfalen is een enthousiaste, actieve en gezellige werkgroep die de schouders eronder zet om landelijke educatie voor verpleegkundigen op het gebied van hartfalen te organiseren. Daarnaast is de werkgroep betrokken bij het NVVC Connect hartfalen project en de ontwikkeling van nieuwe landelijke richtlijnen ten aanzien van hartfalen.

We zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe leden die onze werkgroep komen versterken. Met samenwerking, educatie en delen van best practices binnen thuiszorg, huisartsenpraktijken en ziekenhuizen geloven wij hartfalenzorg in Nederland naar een hoger level te kunnen brengen. Wij bieden jou de mogelijkheid om:

 • je netwerk uit te breiden
 • ervaring op te doen in het organiseren van scholingen
 • je ervaringen direct te delen met collega`s uit andere ziekenhuizen en thuiszorg 
 • betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen
   

We houden 5 vergaderingen per jaar, waarvan 2-3 in Utrecht en de rest telefonisch. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt maar is circa 2 à 3 uur per maand.

Je lidmaatschap levert ook directe voordelen op zoals mogelijkheden tot gratis toegang tot CNE’s en CARVASZ, reiskostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen en je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken in je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn, neem dan contact op met onze voorzitter Maaike Brons: m.brons@umcutrecht.nl

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met:
Maaike Brons: m.brons@umcutrecht.nl