Wetenschappelijk onderzoek


Doel

De werkgroep wetenschappelijk onderzoek stelt zich ten doel de wetenschappelijke onderbouwing van de verpleegkundige zorg aan patiënten met hart- en vaatziekten te bevorderen. Dit beoogt zij te doen met een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen, door het stimuleren van verpleegkundig onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten en door de afstand tussen praktijk en onderzoek te verkleinen.

Activiteiten


1. Wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen

 • op verzoek van en in samenwerking met andere werkgroepen bijdragen aan de ontwikkeling van evidence based richtlijnen t.b.v. de cardiovasculaire zorg.
   

2. Stimuleren wetenschappelijk onderzoek door het

 • onderhouden van contacten van de NVHVV met de Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions van de European Society of Cardiology (ESC);
 • (bereidheid tot het) leveren van een actieve bijdrage voor het reviewen van abstracts voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP);
 • (beschikbaar zijn voor het) reviewen van artikelen t.b.v. de European Journal of Cardiovascular Nursing;
 • geven van advies bij het schrijven van een abstract op aanvraag voor leden van de NVHVV;
 • geven van onderzoeksadviezen op aanvraag door alle leden van de werkgroep, in algemene zin en op het gebied van ieders eigen expertise;
 • op aanvraag ondersteunen van andere werkgroepen van de NVHVV op het gebied van wetenschappelijk onderzoek;
 • verzorgen van minimaal 1 wetenschappelijk artikel in Cordiaal, bijvoorbeeld over eigen onderzoek;
 • begeleiden van (student) verpleegkundigen in het schrijven van artikelen over eigen onderzoek.
   

3. De afstand tussen praktijk en onderzoek te verkleinen

 • stimuleren van deelname aan de jaarlijkse bijeenkomsten van de CCNAP en de ESC om een Europees netwerk op te bouwen van cardiovasculaire onderzoekers / verpleegkundigen, indien mogelijk door middel van een vertegenwoordiging in de Scientific Committee en/of UNITE;
 • participeren in CNE’s van andere werkgroepen, daar waar het onderwerp wetenschappelijk onderzoek betreft en het ontwikkelen van een eigen CNE

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2014
Wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen en het verkleinen van de afstand tussen praktijk en onderzoek door
 

 • gesprekspartner bij het project Onderzoeksagenda Hartstichting
 • het geven en stimuleren van presentaties op NVHVV, ESC en CCNAP congressen (incl. bijdrage aan CNE’s).
 • het inhoudelijk uitwerken van de scholingsdag volgens de opzet van CNE gericht op de verpleegkundige praktijk waarbij verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek in meer of mindere mate aan bod komen.
   

Bijdragen aan de volgende verenigingsactiviteiten

 • meewerken aan de organisatie van de congressen Venticare en CarVasZ in 2014, door een lid namens de werkgroep deel te laten nemen aan de programmacommissie en door het desgevraagd leveren van sessievoorzitters;
 • zich inzetten om op CarVasZ 2014 een abstract sessie te verzorgen
 • zich inzetten om op CarVasZ 2014 minimaal één andere sessie te verzorgen.
 • beschikbaar zijn voor het bemannen van de NVHVV-stand tijdens symposia en congressen;
 • desgevraagd in Cordiaal, NVHVV Nieuwsbrief en op de ALV verslag doen van de plannen en voortgang van de werkgroep;
 • aanleveren van materiaal t.b.v. de NVHVV website ;
 • vertegenwoordiging van de werkgroep in het bestuur van de NVHVV door de voorzitter.
   

De werkgroepleden zullen zich verder inzetten nieuwe leden te werven

Bijeenkomsten
De werkgroep zal het komende jaar ongeveer 6 keer bij elkaar komen. Een deel van deze bijeenkomsten realiseren wij met telefonisch vergaderen. De werkgroep bestaat uit 7 leden. De leden zijn van oorsprong verpleegkundigen met verschillende cardiovasculaire aandachtsgebieden en wetenschappelijke achtergronden en werkzaam binnen verschillende disciplines in de gezondheidszorg.

 

Leden

Mw. drs. Marjolein Snaterse (voorzitter) email Lecturer / PhD researcher School of Nursing Cardiovascular disease prevention, Hogeschool van Amsterdam
Mw. drs. Ingrid Schiks (secretaris) Verpleegkundige afdeling Cardiologie, Radboud UMC, Nijmegen
Mw. Marij de Lange (Redactieraad Cordiaal)

Verpleegkundig Specialist Antonius Ziekenhuis

Mw. drs. Marja Holierook Senior verpleegkundige CCU  AMC Amsterdam
Mw. drs. Ellen van ’t Verlaat (Congrescommissie) Research Coördinator Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus MC Rotterdam
Dr. Mattie Lenzen  Wetenschappelijk Onderzoeker Cardiologie, Erasmus MC Rotterdam
Henri van de Wetering, MA ANP cardiologie (website)                                            Coördinator Research & Development Cardiologie, Isala Klinieken Zwolle

John de Heide

Verpleegkundig Specialist, Erasmus MC Rotterdam