PRIVACY STATEMENT

Roijé Congressen B.V., gevestigd en kantoor houdende aan de A.J. Ernststraat 595-D, 1082 LD te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85966649, is eigenaar van www.roijecongressen.com en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mw. B.A. Roijé is Functionaris Gegevensbescherming van Roijé Congressen B.V., zij is te bereiken 
via barbara@roijecongressen.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Roijé Congressen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens ontvangen wij onder andere van u doordat u informatie opvraagt, zich via ons inschrijft voor een congres, opleiding of door of via ons geleverde dienstverlening.

Roijé Congressen B.V. kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

• Naam
• Adres
• Titel
• Instituut
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• BIG-nummer (ten behoeve van de verwerking van punten in GAIA)
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
• Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Roijé Congressen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Afhandelen van uw betaling
• Inschrijving voor congres en/of symposium te bevestigen
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
• Verzenden van nieuwsbrieven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Roijé Congressen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Roijé Congressen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Google Analytics

Roijé congressen B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roijé Congressen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roijecongressen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Roijé Congressen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Roijé Congressen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Roijé Congressen B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Roijé Congressen B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Roijé Congressen B.V. via info@roijecongressen.com.