De geschiedenis van CarVasZ

Vermenigvuldigen door delen

Hart- en vaatpatiënten verdienen de beste zorg en zijn bij jou als verpleegkundige aan het goede adres. Maar iedere verpleegkundige heeft ooit moeten leren wat die goede zorg inhoudt en hoe die geleverd moet worden. En iedere dag zijn er nieuwe ontwikkelingen en uitvindingen in de snelle wereld van de hart- en vaatzorg. Het kan altijd beter, slimmer, persoonlijker.

Een belangrijke manier om dingen te leren is om te leren van elkaar. Wat gaat goed, wat gaat beter, wat gaat er niet zo goed, wat kan beter en wat kun je beter achterwege laten? En hoe en waar vertel je dat elkaar? Iedereen werkt immers in zijn eigen ziekenhuis, op zijn eigen afdeling, op zijn eigen unit. Het is zonde om al die kennis en vaardigheden alleen op die plaats te laten als anderen daar zoveel van kunnen profiteren. Kennis kun je het beste vermeerderen als je het deelt.

Zie daar de aanleiding voor een eigen congres voor alle hart- en vaatverpleegkundigen in Nederland. Sinds 2004 biedt de NVHVV hen hét congres voor de Cardio Vasculaire Zorg in Nederland: CarVasZ.

De NVHVV is in 1995 ontstaan uit de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) van de Hartstichting. Tot die tijd werden de zogenaamde ‘VAR-congressen’ georganiseerd, die heel gezellig en goed bezocht waren, een congres voor hart- en vaatverpleegkundigen ‘onder elkaar’. In 1999 werd door de NVHVV een eigen congres georganiseerd, onder de titel ‘Hart- en vaatziekten in verpleegkundig perspectief’. Dit tweedaagse congres vond plaats in het congrescentrum De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, op 14 en 15 april. Het was een groot succes en werd nog een keer herhaald, maar dat kostte veel werk en tijd. Intussen verleende de NVHVV ook haar medewerking aan Venticare, het congres voor de acute zorg. Er werden 2 hele dagprogramma’s gevuld. Maar omdat dit congres niet alleen voor hart- en vaatverpleegkundigen bedoeld was, startte de NVHVV met een eigen congres dat meer herkenning en waardering voor de eigen vereniging bracht. In 2003 stelde de NVHVV een congrescommissie samen waarin uit elke werkgroep van de vereniging een afgevaardigde zat. Hierdoor kwam elk deel van de hart- en vaatzorg voldoende in beeld zodat iedereen die binnen de hart- en vaatzorg werkzaam was, kon profiteren van de presentaties. Op deze manier werd 2x per jaar de gelegenheid geboden om informatie te verkrijgen via een congres.

In de daaropvolgende jaren groeide dit eigen congres uit tot hét congres voor de Cardio Vasculaire Zorg in Nederland, CarVasZ. Het eerste congres dat onder die naam georganiseerd werd, vond plaats op 16 november 2004 in de ReeHorst te Ede. Toen het deelnemersaantal uitgroeide naar rond de 700 deelnemers, werden uitstapjes gemaakt naar Rotterdam en Utrecht om voor de 9e editie in 2012 weer terug te keren naar Ede. Ondanks al die verschillende locaties is de opzet hetzelfde gebleven. Wel is in 2005 een professioneel congresbureau ingeschakeld om de werklast van de vrijwillige commissieleden te verminderen.

CarVasZ is nog steeds bedoeld voor alle verpleegkundigen en aanverwante beroepen die betrokken zijn bij de zorg voor hart- en vaatpatiënten in de verschillende stadia van hun ziekte.  Nog steeds bieden we een groot aantal parallelsessies die alle gebieden van de hart- en vaatziekten beslaan. Nog steeds gebeurt dit door ervaren en beginnende sprekers, omdat we iedere verpleegkundige willen aanmoedigen kennis te delen. Maar ervaren of beginnend, alle sprekers hebben met elkaar gemeen dat zij dit met grote inzet en enthousiasme voor het vak doen. Dit geldt ook voor alle mensen achter de schermen die CarVasZ organiseren. De congrescommissie van de NVHVV bestaat uit mensen die het vak een warm hart toedragen. En die dit met zoveel mogelijk zorgverleners willen delen.

Groet Congrescommissie CarVasZ.

CONTACT ROIJÉ CONGRESSEN

A.J. Ernststraat 595-D