Sessies uitgelicht

op deze pagina vindt u een beschrijving van 25 sessies, 1 parallelsessie en het lunchsymposium.

10.45 - 12.15 uur PARALLELSESSIE 1 T/M 9 en gesponsorde parallelsessie
Sessie 1
           
• ECG Sessie (beginners) door J. Peringa en G. Nijkerk
Workshop / Interactief / Max. 75 deelnemers
In deze interactieve workshop wordt met behulp van Kahoot een quiz georganiseerd waarin verschillende ECG’s worden gepresenteerd en nabesproken. Voor de beste ECG-beoordelaar ligt een prijs in het verschiet.  

Sessie 2
• Snijsessie door P. van de Woestijne en J. van Weezel
Max. 30 deelnemers
Vast onderdeel op CarVasZ is de snijsessie! Onze deskundige workshopleiders gaan weer vol enthousiasme met een scalpel en varkenshart samen met u aan de slag, waarbij u kennis opdoet over de anatomie van het hart. Schrijf u snel in, want deze sessies zijn ieder jaar weer een groot succes.

Sessie 3
• Cardiomyopathie en erfelijkheid door A. te Riele
Cardiomyopathie, erfelijkheid én harttransplantatie bij kinderen. Hoe deze termen een logische combinatie kunnen zijn, hoor je in deze gecombineerde sessie van de congenitale en acute zorg.


• HTX bij kinderen door K. Hofmann

Cardiomyopathie, erfelijkheid én harttransplantatie bij kinderen. Hoe deze termen een logische combinatie kunnen zijn, hoor je in deze gecombineerde sessie van de congenitale en acute zorg.


• Ervaringsdeskundigen door S. Tabbers en B. van de Goor

Sessie 4

• Tamponades: kliniek, diagnostiek en therapie door S. van Dinter

Een tamponade is een regelmatig voorkomende complicatie van cardiochirurgie, die kan leiden tot een levensbedreigende situatie indien niet spoedig herkend en behandeld. Deze voordracht zal ingaan op de ontstaanswijze van een tamponade, de kliniek en diagnostiek, en de huidige en toekomstige behandelingen.


• Back to Basis Aortachirurgie door G. van Arkel

Voordracht aangaande de aorta chirurgische ingrepen en postoperatieve zorg.

Sessie 5
• Hartfalen door M. Aertsen en M. Niesing
Heb je behoefte aan uitbreiding van je kennis over hartfalen? Deze verdiepende sessie zal aan de hand van casuïstiek dieper ingaan op de verschillende oorzaken en behandelmogelijkheden van hartfalen. De casuïstiek zal zich richten op ‘de novo’ patiënten, progressie van de aandoening en de laatste levensfase.

Sessie 6
• Atriumfibrilleren in de dagelijkse praktijk. Casuïstiek: Rhythm of Rate controle door B. van Gageldonk
De presentatie is geheel gericht op de dagelijkse klinische praktijk. Wat is atriumfibrilleren (en -flutter), hoe leg je dit uit aan je patiënten? Welke behandelstrategie kies je? Waarom? Dit alles in een vogelvlucht, en aan de hand van casuïstiek.

• Signaal interpretatie elektrofysiologisch onderzoek door E. Stel
Welke signalen zie je bij een EP onderzoek? Hoe gebruik je de stimulatie protocollen van aritmieen op te wekken en de diagnose te stellen? Waar kijk je naar tijdens de ablatie? Casuïstiek gebaseerd.

Sessie 7
• Stenttechniek: wanneer wordt welke stent-techniek gebruikt en waarom? door A. Lux
Zoals de titel al zegt gaan we in deze presentatie in op de verschillende stenttechnieken. Ik laat je zien welke stenttechnieken er zijn en wanneer ze gebruikt worden.

• Pre-hospitale triage bij pijn op de borst door
J. Aarts
Patiënten met pijn op de borst worden allemaal met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar de overgrote meerderheid heeft helemaal geen cardiale oorzaak van de klachten. Hoe kunnen we buiten het ziekenhuis al bepalen wie er eigenlijk niet naar het ziekenhuis gebracht hoeft te worden?

Sessie 8
• Obesitas: nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling door L. van Rossum
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek en behandeling van obesitas, nieuwe soorten leefstijlinterventies en gewicht verlagende medicijnen en ook de nieuwe landelijke richtlijn obesitas.

Sessie 9
Abstract sessie (5 abstracts)
1.  S. Verhagen

2.  H. Westland
3.  S. Soldan
4.  M. Aertsen
5.  G. van Straaten

• Nieuwe cholesterolverlagende therapie door I. Sterk en A. Galema
Proproteïne Convertase Subtilisine/Kexine type 9 (PCSK9) remmers zijn monoklonale antilichamen (mAbs) en ontwikkeld als een nieuwe klasse lipiden verlagende therapie. PCSK9 remmers leiden tot indrukwekkende LDL-C verlagingen. Uit onderzoek blijkt dat in de klinische praktijk PCSK9 mAb's minder effectief zijn in het verlagen van LDL-c niveaus bij vrouwen dan bij mannen. Een ander nieuw middel; Inclisiran, is een PCSK9-remmer die het RNA hindert PCSK9 aan te maken (siRNA). Dit medicijn wordt slechts twee per jaar subcutaan toegediend, is minder krachtig in LDL-C-reductie maar vertoont minder bijwerkingen in vergelijking met PCSK9-mAb's.

Parallelsessie gesponsord door: Novartis
10.45 - 11.30 uur  Cardio-oncologie in de praktijk.
Dr. Wouter Meijers, cardioloog i.o., Erasmus MC
Leer over het opkomende gebied van de cardio-oncologie. Wat houdt dit domein precies in, hoe groot is het probleem en wat zegt de nieuwe richtlijn? Een praktische insteek waarbij u leert over het mogelijk ontstaan van hartfalen tijdens oncologische behandeling én de rol die u kunt spelen binnen. Je gaat naar huis met concrete handvatten en tips om een begin te maken op uw afdeling. 


11.30 - 12.15 uur  Het belang van hartfalen registratie in de praktijk: Samen van meten naar verbeteren.
Rik van de Kamp, projectleider NHR HF en AF registraties
In Nederland wordt door het Heart4data consortium, waar de NVHVV ook deel vanuit maakt, samengewerkt aan een duurzame hartfalen registratie. Deze zal in de toekomst een basis vormen voor registratie gebaseerd onderzoek. Tijdens de presentatie zal Rik van de Kamp u vertellen over de gezamenlijke ambities van Heart4Data en de groei van de NHR hartfalen registratie. Ook de opkomst van EPD gebaseerd registreren en hoe u de praktische vertaalslag kan maken door de terugkoppeling van hartfalen spiegelinformatie van de NHR hartfalen registratie.

12.30 - 13.00 uur: Lunchsymposium Vanguard:
Duurzaamheid en Circulair Werken in de Praktijk op HCK en OK

Hartcatherisatiekamers (HCK’s) hebben een onevenredige negatieve impact op het milieu vanwege hun energie-intensieve processen, verbruik van hulpbronnen en afvalproductie.
Bijvoorbeeld één (1x) Atrium-Fibrillatie-katheterablatie procedure brengt gemiddeld 76,9 kg CO²-uitstoot met zich mee. De katheter en pleisters leveren de grootste bijdrage en de focus dient te liggen op het verminderen, hergebruiken en recyclen van deze items om hun negatieve impact op het milieu te beperken.
Één enkele hartchirurgische operatie procedure geeft een koolstof-dioxide equivalent (CO2-e) uitstoot van 124,3 kg, waarbij 99% van de totale uitstoot gerelateerd was aan het gebruik van medische wegwerpproducten.
Tijdens dit lunchsymposium zullen de huidige Nederlandse / Europese- en werldwijde programma's in de klinische setting worden besproken alsook de uitdagingen daarin en de resulterende deliverables. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg staan te popelen om advies over hoe de genoemde milieu- en gerelateerde financiële kwesties het beste kunnen worden aangepakt.

13.15 - 14.45 uur PARALLELSESSIE 10 T/M 18
Sessie 10
• ECG Sessie (gevorderden) door J. Peringa en G. Nijkerk
Workshop / Interactief / Max. 75 deelnemers
In deze interactieve workshop wordt met behulp van Kahoot een quiz georganiseerd waarin verschillende ECG’s worden gepresenteerd en nabesproken. Voor de beste ECG-beoordelaar ligt een prijs in het verschiet.

Sessie 11              
• Snijsessie door P. van de Woestijne en J. van Weezel
Workshop / Max. 30 deelnemers
Vast onderdeel op CarVasZ is de snijsessie! Onze deskundige workshopleiders gaan weer vol enthousiasme met een scalpel en varkenshart samen met u aan de slag, waarbij u kennis opdoet over de anatomie van het hart. Schrijf u snel in, want deze sessies zijn ieder jaar weer een groot succes.

Sessie 12
• De pre-, peri-, en postoperatieve hartchirurgie gevisualiseerd door T. Smit en A. Landwaart
Tijdens deze sessie wordt een hartoperatie in beeld gebracht. De chirurg zal toelichten wat er op de beelden zichtbaar is. Daarnaast wordt het gehele proces rondom een hartoperatie en de besluitvorming daaromtrent besproken.

• Endocarditis door A. Bijleveld
Endocarditis is een levensbedreigende aandoening waarbij snelle behandeling essentieel is. Een van deze behandelingen is een acute hartoperatie. Tijdens sessie hoor en zie je hier meer van.


Sessie 13

• Complicaties bij cryoballon ablaties door R. Bhagwandien
Atriumfibrilleren is de meest voorkomende ritmestoornis in Nederland. Ten opzichte van medicatie geeft een percutane ablatie een grotere kans op het herstel behoud van sinusritme. Echter gaat een ablatie soms gepaard met serieuze (levensbedreigende) complicaties.

• Pulsed field ablation (PFA) for pulmonary vein isolation (PVI) door G. van Kapel
Pulsed field ablation (PFA) for pulmonary vein isolation (PVI) in atrial fibrillation, biophysics, clinical use and future perspectives.

Sessie 14
• De ontwikkeling van Hartfalen medicatie en interpretatie van lab uitslagen door P. Westendorp en  M. Boes
In deze sessie wordt een overzicht gegeven van de behandeling van hartfalen zoals dat ontstond in de 80er jaren van de vorige eeuw toen er de eerste tekenen waren dat het een belangrijke patiëntencategorie zou gaan worden.

Door middel van casussen wordt uitgelegd welke medicatie tegenwoordig gebruikt wordt en waarom. Tevens wordt besproken welke betekenis er aan laboratoriumuitslagen wordt gegeven bij het optimaliseren van de Hartfalentherapie.

Sessie 15
• Opleiden in de Acute cardiologie door D. Lamers
Door de druk die momenteel op de zorg staat wordt ook binnen de acute cardiale zorg ingezet op een nieuwe manier van opleiden. In deze sessie wordt ingegaan op de mogelijkheden die in de praktijk toegepast kunnen worden en de eerste ervaringen.

• EPA’s – wat zijn het? En hoe zit het? door M. Kroon
Sinds 2018 is binnen het landelijke project CZO Flex Level het opleidingsstelsel van CZO opleidingen vernieuwd en geflexibiliseerd. De opleidingen zijn nu opgebouwd uit EPA’s, zo ook de opleiding tot medewerker interventiecardiologie. Waarom was het nodig om het opleidingsstelsel te vernieuwen? Wat veranderd er? Wat betekent dit voor het opleiden op de werkvloer?

Sessie 16
• Microvasculair vaatlijden door M. Schroerder
Microvasculair coronairlijden of coronaire vaatdysfunctie is een belangrijke, maar ondergediagnosticeerde oorzaak van ischemische hartklachten bij met name vrouwen van middelbare leeftijd.

• De verpleegkundige zorg voor patiënten met INOCA door
M. Hartzema en L. Wevers
Patiënten met INOCA/ coronaire vasculaire dysfunctie ervaren een hoge ziektelast. Wat kan de verpleegkundige/verpleegkundig specialist betekenen in de behandeling van deze patiëntengroep. Tijdens deze sessie wordt hier op ingegaan.

Sessie 17
• Wat maakt aangeboren hartafwijkingen nou zo interessant? door H. van der Zwaan
Aangeboren hartafwijkingen zijn er in veel soorten en maten, om nog maar te zwijgen van de patiënten die deze afwijking hebben. Wat maakt deze patiënten en hun afwijkingen nou zo interessant? Wat is belangrijk binnen de zorg voor deze patiënten? Zijn er ontwikkelingen gaande? Sluit aan bij deze voordracht en antwoorden zullen er zijn.

• Het bloed stroomt waar het niet gaan kan door
M. Slob
Bij hypotensie op jonge leeftijd, of therapie resistente hypertensie, moet je op zoek gaan naar de oorzaak

Sessie 18
• BLS en ALS door S. Heisterkamp, F. Overpelt, S. Bouwhorst en M. Zweistra
"Hoe reanimeer je eigenlijk een kind? Een laagdrempelige sessie met scenario’s op alle niveau’s. Juist voor de verpleegkundige die niet dagelijks met kinderen werkt, zodat jij ook weet wat je moet doen als het je overkomt!”"


15.15 - 16.00 uur PARALLELSESSIE 19 T/M 25
Sessie 19
• Cardiomyopathie in de (Sub) acute setting door I. Joosen
Aan de hand van ‘real life’ casuïstiek, al dan niet in de acute setting, wordt er in deze sessie ingegaan op de verschillende vormen van cardiomyopathie. Hierbij komen o.a. de (patho)fysiologie, symptomen, diagnostiek en behandeling aan bod.

Sessie 20
• NOAC bij atriumfibrilleren en na bariatische chirurgie door M. Hemels
NOAC’s (of DOAC’s) zijn de middelen van voorkeur bij atriumfibrilleren, maar waar moet je bij chronisch gebruik op letten? Kan een NOAC ook veilig gebruikt worden na bariatrische chirurgie? De antwoorden krijg je tijdens de voordracht.

Sessie 21
• Positieve gezondheid door K.J.M. Szabo
Positieve Gezondheid en Leefstijlroer in de praktijk toepassen.

Sessie 22
• IVUS-NIRS en de FITTER studie door J. Los
Werking/doel/gebruik IVUS NIRS .Gebruik in andere studies (gericht op lipideverlagende medicatie)
Toelichting over FITTER studie.

Sessie 23
• Familiaire Hypercholesterolemie: vroege opsporing loont! door E. Stroes en D. Boor
Internist Erik Stroes van Amsterdam UMC zal presenteren over het ziektebeeld Familiaire Hypercholesterolemie (FH) en de verschillende behandelmogelijkheden. FH is genetische aandoening waarbij familieonderzoek een belangrijke preventieve rol heeft. Dennis Boor van Stichting LEEFH zal vertellen hoe dit familieonderzoek in Nederland op unieke wijze is georganiseerd.

Sessie 24
• ICD in cardiale sarcoïdose door H. Mathijssen
Cardiale sarcoïdose is een complex ziektebeeld waarbij patiënten een hoger risico hebben op ventriculaire ritmestoornissen en acute hartdood. Helaas is het moeilijk te voorspellen welke patiënten baat hebben bij een ICD. Daarnaast is de patiëntenpopulatie jonger dan de algemene ICD populatie en hebben patiënten ook vaker complicaties. Deze presentatie gaat in op ICD implantatie in cardiale sarcoïdosepatiënten.

Sessie 25
• Heeft u patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in beeld? door G. Boland
Sociaal-economische status, opleiding en migratieachtergrond hebben een directe relatie met het voorkomen van hart- en vaatziekten. Hoe bereik je met preventie en met behandelingen álle patiënten, ook zij die meer moeite hebben om de weg te vinden in onze zorg? U krijgt korte achtergrondinformatie maar vooral veel praktische tips en hulpmiddelen.

Plenaire afsluiting
Een samenvatting en terugblik op het congres wordt verzorgd door Jessica Heimen, voorzitter van de NVHVV.
Tenslotte worden diverse prijzen verloot onder de aanwezige NVHVV leden en een onder de deelnemers die tijdens het congres lid zijn geworden. Dus word lid van de NVHVV en maak kans op mooie prijzen. 

CONTACT ROIJÉ CONGRESSEN

A.J. Ernststraat 595-D
1082 LD Amsterdam
020 - 3300941
carvasz@roijecongressen.com