Sessies uitgelicht 


Op deze pagina vindt u een beschrijving van de 15 sessies.

10.30 - 12.00 uur PARALLELSESSIE 1 T/M 5
Sessie 1: Opkomst en gebruik AI in de cardiologie/cardiovasculaire zorg
Wat kunnen we verwachten van AI meer gericht op de cardiologie.
F. Asselbergs
Omschrijving volgt

Veilig, transparant en verantwoord gebruik van data en machine learning.
D. Kapitan
Omschrijving volgt

Onderzoek naar AI gebruik ter voorspelling van een hartinfarct.
J. Thannhauser

Omschrijving volgt

Sessie 2: Uitkomsten richtlijnen inzetten in de dagelijkse praktijk
∙ Kennisinstituut sport en bewegen (algemene voordracht)
B. Stegeman
Omschrijving volgt

∙ Richtlijn multidisciplinaire hartrevalidatie
A. van 't Hof
Recente uitkomsten, wat kan je ermee in de praktijk, inhoud en consequenties.

What’s new? Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement.
F. Visseren
Omschrijving volgt


Sessie 3
: Innovatieve behandeltechnieken: heart in the box en innovatieve behandelmethoden

∙ Heart in the box techniek
N. van der Kaaij
Omschrijving volgt

∙ SAFE-CAB
S. Beukers
ELANA bypass clip, een innovatief en uniek system waarmee bloedvaten met elkaar verbonden worden zonder dat daarbij hechtingen te pas komen.

Sessie 4
: Hartfalen
∙ Casuïstiek en paneldiscussie (verdiepend)
M. Aertsen, M. Niesing & A. Oppelaar 
Heb je behoefte aan uitbreiding van je kennis over hartfalen? Deze verdiepende sessie zal aan de hand van casuïstiek dieper ingaan op de verschillende oorzaken en behandelmogelijkheden van hartfalen. De casuïstiek zal zich richten op ‘de novo’ patiënten, progressie van de aandoening en de laatste levensfase.

Sessie 5
: Snijsessie
Max. 30 deelnemers
J. van Weezel / P. van de Woestijne
Vast onderdeel op CarVasZ is de snijsessie! Onze deskundige workshopleiders gaan weer vol enthousiasme met een scalpel en varkenshart samen met u aan de slag, waarbij u kennis opdoet over de anatomie van het hart. Schrijf u snel in, want deze sessies zijn ieder jaar weer een groot succes.

13.00 - 14.30 uur PARALLELSESSIE 6 T/M 10
Sessie 6: Toekomst cardiologie en verplaatsing van zorg
∙ Hoe kunnen we de cardiovasculaire ziektelast in Nederland terugdringen met 25%? Samenwerken binnen de Dutch CardioVasculaire Alliantie.
Prof. dr. Jolien Roos-Hesselink, Directeur Bestuurder DCVA, Hoogleraar Cardiologie Erasmus MC in Rotterdam
De DCVA bestaat nu 5 jaar en wil de cardiovasculaire ziektelast verlagen. Dit doet zij door 24 partners te verbinden, waaronder de organisaties van cardiologen, hartchirurgen, internisten, verpleegkundigen, patiënten, de Hartstichting, de universitaire ziekenhuizen, de Werkgroep Cardiologie Nederland, de Nederlandse Hartregistratie en de technische universiteiten. Naast veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek is er een leiderschapsprogramma en is er focus op implementatie van bestaande kennis naar de praktijk en het opzetten van een goede data-infrastructuur. Grote projecten zijn bijvoorbeeld het Deltaplan Hartfalen en de commissie Preventie.
∙ Verplaatsing van zorg: thuismonitoring en digital health ontwikkelingen
M. Breteler
Omschrijving volgt


Sessie 7: Leefstijlontwikkeling en casuïstiek atriumfibrillatie
∙ B. Konijn
∙ L. Wentrup (VS) / L. Weustink (VS)
Omschrijving volgt


Sessie 8: Verpleegkundig leiderschap
Algemene voordracht over verpleegkundig leiderschap
K. Verhaegh
Omschrijving volgt
∙ RN2Blend 1
D. Stalpers
Omschrijving volgt

∙ Verpleegkundig leiderschap binnen de wetenschap
H. Westland
Omschrijving volgt

Sessie 9: Hartklepaandoeningen

∙ ‘Venus P-Valve’ hartklepprothese
M. Beijk
Omschrijving volgt

∙ Evoque voor percutane tricusspidalisklepvervanging
M. Swaans / L. Timmers
Omschrijving volgt

∙ 3mensio/CT gebruik bij TAVI
M. van den Dorpel
Omschrijving volgt


Sessie 10: Snijsessie
Max. 30 deelnemers
J. van Weezel / P. van de Woestijne
Vast onderdeel op CarVasZ is de snijsessie! Onze deskundige workshopleiders gaan weer vol enthousiasme met een scalpel en varkenshart samen met u aan de slag, waarbij u kennis opdoet over de anatomie van het hart. Schrijf u snel in, want deze sessies zijn ieder jaar weer een groot succes.

15.00 - 16.00 uur PARALLELSESSIE 11 T/M 15
Sessie 11: Abstract sessie
Zie hiervoor de richtlijnen abstracts CarVasZ 2024
Deadline: 1 september

Sessie 12: Casuïstiek: van opname tot ontslag en amyloïdose
∙ Casus 1: Mogelijkheid om de patiënt door het hele zorgpad te volgen van het acute moment, naar OK/ HCK, nazorgtraject.
Omschrijving volgt
∙ Casus 2: volgt
Omschrijving volgt
R. Kuipers

Sessie 13: Sportcardiologie - effect gebruik anabole steroïden
Het sporthart, onderzoek, screening, plotse hartdood, hartziekten bij sporters.
N. Bijsterveld
Omschrijving volgt
∙ Cardiovasculaire gezondheidseffecten door gebruik anabole steroïden
Dr. Diederik L. Smit, Internist-endocrinoloog, Android Health Clinic, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Er zal ingaan worden op de cardiovasculaire gezondheidseffecten die gepaard gaan met het gebruik van anabole steroïden. Hierbij zullen met name de directe effecten op hematocriet, bloeddruk, en cholesterolprofiel aan bod komen, en het verhoogde risico op hart- en vaatziekten op de lange termijn. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het minimaliseren van de gezondheidsschade door middel van harm reduction, waarbij educatie van gebruikers, gezondheidsmonitoring, en het behandelen van bijwerkingen centraal staan.

Sessie 14: Groeiende gezondheidsverschillen - patiëntenvoorlichting (verdiepend)
∙ Titel volgt
L. van der Ven
Mensen in lagere sociaaleconomische posities (SEP) leven gemiddeld tot 9 jaar korter en tot 25 jaar langer met ziekte dan mensen in hogere SEP. “Het tij is alleen te keren met een intersectorale aanpak van de dieperliggende oorzaken van deze gezondheidsverschillen.
∙ Titel volgt
V. Bronsgeest
Communicatiestrategieën: Effectieve communicatiestrategieën voor het omgaan met diverse patiënten, inclusief diegenen die laaggeletterd zijn, taalbarrières hebben of andere communicatie-uitdagingen ervaren. Gezondheidsgeletterdheid: Het herkennen en aanpakken van gezondheidsgeletterdheid bij patiënten met hartziekten, inclusief het gebruik van eenvoudige taal, visuele hulpmiddelen en andere educatieve benaderingen om complexe medische informatie toegankelijk te maken.

Sessie 15
: Snijsessie
Max. 30 deelnemers
J. van Weezel / P. van de Woestijne
Vast onderdeel op CarVasZ is de snijsessie! Onze deskundige workshopleiders gaan weer vol enthousiasme met een scalpel en varkenshart samen met u aan de slag, waarbij u kennis opdoet over de anatomie van het hart. Schrijf u snel in, want deze sessies zijn ieder jaar weer een groot succes.


CONTACT ROIJÉ CONGRESSEN

A.J. Ernststraat 595-D
1082 LD Amsterdam
020 - 3300941
carvasz@roijecongressen.com