Abstracts

Call for abstracts - CarVasZ 2023
Deadline: vrijdag 1 september

Heeft u een onderzoek, kwaliteitsverbeterproject of afstudeerproject uitgevoerd en wilt u de resultaten delen met collega’s, dan nodigt de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek u uit om een samenvatting (abstract) in te sturen. Uit de inzendingen kiezen we vijf auteurs die een presentatie mogen geven op CarVasZ 2023. De vijf uitgenodigde auteurs hebben gratis toegang tot het congres.

Abstracts kunnen worden ingestuurd naar carvasz@roijecongressen.com.
Uiterlijk 25 september hoort u of uw abstract is geaccepteerd.

De richtlijnen en beoordelingscriteria staan hieronder vermeld.

Twijfelt u of heeft u tips nodig bij het schrijven, mail ons dan!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatie indienen Abstracts
Ben jij werkzaam in de cardiovasculaire zorg of heb je recent een opleiding afgerond en een afstudeeronderzoek geschreven en wil je dit met een breder publiek delen? Stuur dan je abstract van je onderzoek- of kwaliteitsproject in voor het CarVasZ-congres op 17 november 2023.

In de afgelopen jaren hebben diverse onderwerpen hun weg gevonden naar het CarVasZ-congres, waaronder de verschillen in de Early Warning Score (cardiochirurgie), het vroegtijdig mobiliseren na CABG en de inzet van virtual reality brillen (informatievoorziening/opnamevoorbereiding).

Opmaak
Een abstract dient aan de volgende richtlijnen te voldoen:
• Maximaal 400 woorden;
• geen literatuurverwijzingen;
• één tabel of figuur is toegestaan;
• hanteer de volgende indeling:
 - doel/achtergrond
 - methode
 - resultaten
 - conclusie
• auteurs: vermeld namen en initialen, instelling(en) en correspondentieadres.

Criteria
Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld door de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek van de NVHVV. Beoordelingscriteria zijn:
• innovatief karakter;
• relevantie voor de praktijk;
• gehanteerde methodiek;
• wetenschappelijke onderbouwing;
• wijze van schriftelijke presentatie.

De commissie kan je tips ter verbetering van het abstract geven.

Presentatie
De eerste auteurs van de vijf beste abstracts worden uitgenodigd voor een mondelinge presentatie van maximaal tien minuten; acht minuten presentatie en twee minuten voor vragen van de toehoorders. Vertel tijdens de presentatie wat je onderzocht hebt of om welk kwaliteitsverbeteringsproject het gaat en geef een korte toelichting op de procedure, de resultaten en de implicaties voor de praktijk. Het advies is om hier maximaal tien dia’s voor te gebruiken. De vijf uitgenodigde auteurs hebben gratis toegang tot het congres.

Inzending
Abstracts graag insturen vóór vrijdag 1 september 2023 naar carvasz@roijecongressen.com.

Uiterlijk 25 september 2023 hoor je of je abstract is geaccepteerd.
Twijfel je of heb je tips nodig bij het schrijven, mail ons dan!

CONTACT ROIJÉ CONGRESSEN

A.J. Ernststraat 595-D
1082 LD Amsterdam
020 - 3300941
carvasz@roijecongressen.com