Abstracts

Richtlijnen abstracts CarVasZ 2024
Deadline: 1 september

Heb je een onderzoek, kwaliteitsverbeterproject of afstudeerproject uitgevoerd en wil je de resultaten delen met collega’s, dan nodigt de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek je uit om een samenvatting (abstract) in te sturen. Uit de inzendingen kiezen we vijf auteurs die een presentatie mogen geven tijdens de abstract sessie op CarVasZ 2024.

Stuur je abstract in vóór 1 september 2024 naar carvasz@roijecongressen.com.
Uiterlijk 25 september 2024 hoor je of je abstract is geaccepteerd.

De richtlijnen en beoordelingscriteria staan hieronder vermeld.

Twijfel je, of heb je tips nodig bij het schrijven, mail dan naar Anja Brunsveld-Reinders,
A.H.Brunsveld-Reinders@lumc.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Richtlijnen abstract en presentatie CarVasZ congres 2024 Klaar voor de toekomst?:

Abstract opmaak
Een abstract dient aan de volgende richtlijnen te voldoen:

- Maximaal 400 woorden;

- Geen literatuurverwijzingen;
- Één tabel of figuur is toegestaan;
- Hanteer de volgende indeling:
   o doel/achtergrond
   o methodiek
   o resultaten
   o conclusie
- Auteurs:
   o vermeld namen en initialen
   o instelling(en)
   o correspondentieadres.

Criteria

- Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld door de commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de NVHVV;
- Beoordelingscriteria zijn:
  o innovatief karakter
  o relevantie voor de praktijk
  o gehanteerde methodiek
  o wetenschappelijke onderbouwing
  o wijze van schriftelijke presentatie.
- De commissie kan je tips ter verbetering van het abstract geven;
- Een abstract van meer dan 400 woorden, wordt afgewezen.

Presentatie

De eerste auteur van de vijf beste abstracts wordt uitgenodigd voor een presentatie van maximaal 10 minuten: 8 minuten presentatie en 2 minuten voor vragen van het publiek. Vertel tijdens de presentatie wat je onderzocht hebt of om welk kwaliteitsverbeteringsproject het gaat en geef een korte toelichting op de procedure, de resultaten en de implicaties voor de praktijk. Gebruik hiervoor maximaal 10 dia’s.

CONTACT ROIJÉ CONGRESSEN

A.J. Ernststraat 595-D
1082 LD Amsterdam
020 - 3300941
carvasz@roijecongressen.com